Surikata

The title attribute


TwitterAccount
Twitter -> Follow him!!

Mouse over this paragraph, to display the title attribute as a tooltip.

Text 1

Different text, other class

   My Bonnie lies over the ocean.

   My Bonnie lies over the sea.

   My Bonnie lies over the ocean.
   
   Oh, bring back my Bonnie to me.
Firstname Lastname Age
Dragomir Galinov Draganov 16
Gerard Marce Casanovas 16
Amos Guinyo Ferrer 19

CSGO WEAPONS:

Surikatas

El suricata és una mangosta petita. Els mascles tenen un pes mitja de 731 grams, mentre que el de les femelles és de 720 grams. El cos i les potes d'aquesta especie son llargs i esvelts, amb una longitud conjunta del cap i del cos que varia entre 25 i 35 cm. La cua es prima i estilitzada i mesura entre 17,5 i 25 centimetres i a diferencia d'altres especies de mangosta no es massa peluda.

El rostre es conic, acabant en punta al nas. Les orelles son petites i arrodonides, amb forma de mitja lluna. El color del pelatge varia geograficament. A la part sud de la seva zona de distribucio, el color de pelatge es mes fosc, mentre que a les regions mes arides del nord, el pelatge es mes clar. En general, el color del pelatge esta esquitxat de gris, beix o marro amb un tint platejat. El nas es de color marro. Les parts ventrals del cos estan escassament cobertes de pels. Les urpes davanteres son mes llargues per excavar i la cua es de color groguenc amb la punta d'un color negre distintiu. A mes, presenta taques fosques al voltant dels ulls i bandes horitzontals fosques al llarg de l'esquena.